படி 1: முதலில் பதிவிறக்கம் செய்யவும்

படி 2: விவரங்களை நிரப்பவும்

படி 3: இந்த மின்னஞ்சலுக்கு அனுப்பவும் jutnmasjids@gmail.com

Step 1: Download The Excel Sheet

Step 2: Fill The Details

Step 3: Send The File To jutnmasjids@gmail.com

Step 1: மஸ்ஜிதுகளை இணைக்க கிளிக் செய்யவும்.

Step 2: படிவத்தில் விவரங்களை பூர்த்தி செய்யவும்.

Step 3: விவரங்களை சரி பார்த்து Submit கிளிக் செய்து அனுப்பவும்

Step 1: Click “Add Masjid”

Step 2: Fill the details

Step 3: Submit


Add Masjid