மொழியை விட மனித நேயமே மேலானது

மொழியை விட மனித நேயமே மேலானது

administrator

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *