அல்லாஹ் விரும்பும் குணம்

அல்லாஹ் விரும்பும் குணம்

administrator

2 Comments

  • N.M.A.KUTHUBUDEEN , October 19, 2019 @ 3:21 am

    மாஷா அல்லாஹ்

    • admin@ulama , October 20, 2019 @ 10:05 am

      ٱلْـحَـمْـدُ للهِ‎

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *