ஜும்மா உரை – ஜமாதுல் உலமா சபை

கொரோனா வைரஸ்

corona-virusDownload

கடைசிகால மாற்றங்கள்

Jumma_Urai_31-01-2020Download