தமிழ் மாநில ஜமாஅத்துல் உலமா சபையின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம்

வரும் ரமழானில் நிறைய அமல்கள் செய்யத் தயாராகுவோம்

بسم الله الرحمن الرحيم

வரும் ரமழானில் நிறைய அமல்கள் செய்யத் தயாராகுவோம்

ஷஃபான்     -    12-05-2017

நல்ல அமல் எது ? என்பது பற்றியும், குழப்பங்களை அஞ்சி அமல் செய்வது பற்றியும், குழப்பங்கள் பற்றி விளக்கமும்

عَنْأَبِىهُرَيْرَةرضي الله عنهأَنَّرَسُولَاللَّهِصلىاللهعليهوسلمقَالَبَادِرُوابِالأَعْمَالِفِتَنًاكَقِطَعِاللَّيْلِالْمُظْلِمِيُصْبِحُالرَّجُلُمُؤْمِنًاوَيُمْسِىكَافِرًاأَوْيُمْسِىمُؤْمِنًاوَيُصْبِحُكَافِرًايَبِيعُدِينَهُبِعَرَضٍمِنَالدُّنْيَارواه مسلم)باب الْحَثِّ عَلَى الْمُبَادَرَةِ بِالأَعْمَالِ-كتاب الإيمانبَادِرُوابِالأَعْمَالِ:أنالعملالصالحمابنىعلىأمرين: الإخلاصللهوالمتابعةلرسولاللهصلىاللهعليهوسلمفالعملالذيليسبخالصليسبصالحلوقامالإنسانيصليولكنهيرائيالناسبصلاتهفإنعملهلايقبلحتىلوأتىبشروطالصلاةوأركانهاوواجباتهاوسننهاوطمأنينتهاوأصلحإصلاحاتامافيالظاهرلكنهالاتقبلمنهلأنهاخالطهاالشركوالذييشركباللهمعهغيرهلايقبلاللهعملهكمافيالحديثعَنْأَبِىهُرَيْرَةَرضقَالَقَالَرَسُولُاللَّهِصلىاللهعليهوسلمقَالَاللَّهُتَبَارَكَوَتَعَالَىأَنَاأَغْنَىالشُّرَكَاءِعَنِالشِّرْكِمَنْعَمِلَعَمَلاًأَشْرَكَفِيهِمَعِىغَيْرِىتَرَكْتُهُوَشِرْكَهُ (مسلم)باب مَنْ أَشْرَكَ فِى عَمَلِهِ غَيْرَ اللَّهِ-كتاب الزهدكذلكأيضا:لوأنالإنسانأخلصفيعملهلكنهأتىببدعةماشرعهاالنبي صلي الله عليه وسلمفإنعملهلايقبلحتىلوكانمخلصاحتىلوكانيبكيمنالخشوعفإنهلاينفعهذلكلأنالبدعةوَصَفَهاالنبيبأنهاضلالةفقالفإنكلمحدثةبدعةوكلبدعةضلالة(شرح رياض الصالين)

فتناكقطعالليلالمظلم:أخبرأنهستوجدفتنكقطعالليلالمظلميعنيأنهامظلمةلايرىفيهاالنورولايدريالإنسانأينيذهبوالفتنمنهامايكونمنالشبهاتوفتنتكونمنالشهواتففتنالشبهاتكلفتنةمبينةعلىالجهلفهيفتنةشبهةومنذلكماحصلمنأهلالبدعالذينابتدعوافيعقائدهمماليسمنشريعةاللهفإنالإنسانقديفتنوالعياذباللهفيضلعنالحقبسببالشبهة..يشتبهعليهالأمرفيزينلهسوءعملهويظنهحسناوقدقالاللهفيهؤلاء"قُلْهَلْنُنَبِّئُكُمْبِالأَخْسَرِينَأَعْمَالاً-الَّذِينَضَلَّسَعْيُهُمْفِيالْحَيَاةِالدُّنْيَاوَهُمْيَحْسَبُونَأَنَّهُمْيُحْسِنُونَصُنْعًا(104الكهف)فهؤلاءهمالأخسرونوالعياذباللهوتكونأيضامنالشهواتبمعنىأنالإنسانعرفأنهذاحرامولكنلأننفسهتدعوهإليهفلايباليبليفعلالحرامويعلمأنهذاواجبلكننفسهتدعوهللكسلفيتركهذاالواجبهذهفتنةشهوة(شرح رياض الصالين)

அமல் செய்வதை விட்டும் தடுக்கக் கூடிய ஏழு விதமான சூழ்நிலைகளும், அதன் விளக்கமும்

عَنْأَبِىهُرَيْرَةَرضي الله عنه أَنَّرَسُولَاللَّهِصلىاللهعليهوسلمقَالَبَادِرُوابِالأَعْمَالِسَبْعًاهَلْتَنْظُرُونَإِلاَّفَقْرًامُنْسِيًاأَوْغِنًىمُطْغِيًاأَوْمَرَضًامُفْسِدًاأَوْهَرَمًامُفَنِّدًاأَوْمَوْتًامُجْهِزًاأَوِالدَّجَّالَفَشَرُّغَائِبٍيُنْتَظَرُأَوِالسَّاعَةَفَالسَّاعَةُأَدْهَىوَأَمَرُّ (ترمذي)ضعيف بَاب مَا جَاءَ فِي الْمُبَادَرَةِ بِالْعَمَلِ-كِتَاب الزُّهْدِ

شرح: هلتنظرونإلافقرامنسياأوغنىمطغيا : فان الإنسانبينحالَينبالنسبةللرزق: تارةيغنيهاللهعزوجلويمدهبالمالوالبنينوالأهلوالقصوروالمراكبوالجاهوغيرذلكمنأمورالغنىفإذارأىنفسهفيهذهالحالفإنهيطغىويتكبرويستنكفعنعبادةاللهأوبالعكسفقرامنسيا:الفقريُنْسيالإنسانمصالحكثيرةلأنهيشتغلبطلبالرزقعنأشياءكثيرةتُهِمُّهولهذايخشىعلىالإنسانمنهذينالحالينوفيالحديثالقدسي"إنمنعباديمنلوأغنيتهلأفسدهالغنىوإنمنعباديمنلوأفقرتهلأفسدهالفقر"وهذاهوالواقعمنالناسمنيكونالفقرخيرالهومنالناسمنيكونالغنىخيرالهولكنالنبي صلي الله عليه وسلمحَذَرَمنغنىمطغوفقرمُنْسأومرضامفسدا:فالمرضيفسدعلىالإنسانأحوالهوالإنسانليسدائمايكونفيصحةفالمرضينتظرهكللحظةكممنإنسانأصبحنشيطاصحيحاوأمسىضعيفامريضاأوبالعكسأمسىصحيحانشيطاوأصبحمريضاضعيفافالإنسانيجبعليهأنيبادرإلىالأعمالالصالحةحذرامنهذهالأمور

أوهرمامفندا :فالإنسانإذاكبروطالتبهالحياةفإنهكماقالاللهعزوجل { وَمِنكُممَّنيُرَدُّإِلَىأَرْذَلِالْعُمُرِالنحل70}  يكونمثلالصبيانبلهوأردأمنالصبيانلأنالصبيلميكنقدعقلفلايدريعنشيءلكنهذاقدعقلوفهمالأشياءثمردإلىأرذلالعمرفيكونهذاأشدعليهولذلكنجدأنالذينيُرَدُّوْنَإلىأرذلالعمرمنكبارالسنيؤذونأهليهمأشدمنإيذاءالصبيانحتىإنأخصالناسبهيتمنىأنيموتلأنهآذاهوأتعبه وقداستعاذالنبيصلىاللهعليهوسلممن هذافالموتالمجهزيعنيأنيموتالإنسانوالموتلاينذرالإنسانقديموتالإنسانبدونإنذارقديموتعلىفراشهنائماوقديموتعلىكرسيهعاملاوقديموتفيطريقهماشياكماهومعروففبادِرْبالعملقبلالموتالمجهزالذييجهزكولايمهلك-أوالدجالأنالدجالشرغائبينتظرلأنفتنتهعظيمةولهذافيكلصلاةنقول: أعوذباللهمنعذابالقبرومنفتنةالمحياوالمماتومنفتنةالمسيحالدجالأوالساعةيعنيقيامالساعةالذيفيهالموتالعامكماقالالله"بَلِالسَّاعَةُمَوْعِدُهُمْوَالسَّاعَةُأَدْهَىوَأَمَرُّ (46)القمر} فهذهسبعحذرمنهاالنبيعليهالصلاةوالسلاموأمرناأننبادربالأعمالحذرا من هذهالسبع(شرح رياض الصالحين

நிறைய அமல்கள் செய்தவரும் கூட இன்னும் செய்திருக்கலாமே என்று மறுமை நாளில் வருத்தப்படுவார்

عن أَبيهُرَيْرَةَرضي الله عنه يَقُولُقَالَرَسُولُاللَّهِصلىاللهعليهوسلممَامِنْأَحَدٍيَمُوتُإِلاَّنَدِمَقَالُواوَمَانَدَامَتُهُيَارَسُولَاللَّهِقَالَإِنْكَانَمُحْسِنًانَدِمَأَنْلاَيَكُونَازْدَادَوَإِنْكَانَمُسِيئًانَدِمَأَنْلاَيَكُونَنَزَعَ(ترمذي)ضعيفبَاب مَا جَاءَ فِي ذَهَابِ الْبَصَرِ- كِتَاب الزُّهْدِ

ازْدَادَأي خيرا من عمله (وإن كان مسيئا ندم أن لا يكون نزع) أي أقلع عن الذنوب ونزع نفسه عن ارتكاب المعاصي وتاب وصلح حاله (تحفة

எங்கும் பாவங்கள் நிறைந்து விட்ட மோசமான காலத்தில் நல்ல அமல் செய்பவருக்கு 50 வணக்கசாலிகளின் அந்தஸ்து

عَنْأَبِىأُمَيَّةَالشَّعْبَانِىِّقَالَأَتَيْتُأَبَاثَعْلَبَةَالْخُشَنِىَّقَالَقُلْتُكَيْفَتَصْنَعُفِىهَذِهِالآيَةِقَالَأَيَّةُآيَةٍقُلْتُ (يَاأَيُّهَاالَّذِينَآمَنُواعَلَيْكُمْأَنْفُسَكُمْلاَيَضُرُّكُمْمَنْضَلَّإِذَااهْتَدَيْتُمْ105 المائدة) قَالَسَأَلْتَعَنْهَاخَبِيرًاسَأَلْتُعَنْهَارَسُولَاللَّهِصلىاللهعليهوسلمفَقَالَبَلِائْتَمِرُوابِالْمَعْرُوفِوَتَنَاهَوْاعَنِالْمُنْكَرِحَتَّىإِذَارَأَيْتَشُحًّامُطَاعًاوَهَوًىمُتَّبَعًاوَدُنْيَامُؤْثَرَةًوَإِعْجَابَكُلِّذِىرَأْىٍبِرَأْيِهِوَرَأَيْتَأَمْرًالاَيَدَانِلَكَبِهِفَعَلَيْكَخُوَيْصَّةَنَفْسِكَوَدَعْأَمْرَالْعَوَامِّفَإِنَّمِنْوَرَائِكُمْأَيَّامَالصَّبْرِالصَّبْرُفِيهِنَّمِثْلُقَبْضٍعَلَىالْجَمْرِلِلْعَامِلِفِيهِنَّمِثْلُأَجْرِخَمْسِينَرَجُلاًيَعْمَلُونَبِمِثْلِعَمَلِهِ(ابن ماجة)بَاب قَوْلِهِ تَعَالَى{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ } كِتَاب الْفِتَنِ

ஒரு வார இடைவெளியில் ஒருவர் பின் ஒருவராக இறந்த இரு நண்பர்களிடையே அமல்களுக்கான நற்கூலியில்வேறுபாடு

عَنْعُبَيْدِبْنِخَالِدٍالسُّلَمِىِّقَالَآخَىرَسُولُاللَّهِصلىاللهعليهوسلمبَيْنَرَجُلَيْنِفَقُتِلَأَحَدُهُمَاوَمَاتَالآخَرُبَعْدَهُبِجُمُعَةٍأَوْنَحْوِهَافَصَلَّيْنَاعَلَيْهِفَقَالَرَسُولُاللَّهِصلىاللهعليهوسلممَاقُلْتُمْ؟فَقُلْنَا:دَعَوْنَالَهُوَقُلْنَا"اللَّهُمَّاغْفِرْلَهُوَأَلْحِقْهُبِصَاحِبِهِفَقَالَرَسُولُاللَّهِصلىاللهعليهوسلمفَأَيْنَصَلاَتُهُبَعْدَصَلاَتِهِوَصَوْمُهُبَعْدَصَوْمِهِوَعَمَلُهُبَعْدَعَمَلِهِإِنَّبَيْنَهُمَاكَمَابَيْنَالسَّمَاءِوَالأَرْض (ابوداود)بَاب فِي النُّورِ يُرَى عِنْدَ قَبْرِ الشَّهِيدِ-كِتَاب الْجِهَادِ -عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ قَالَ مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ قَالَ فَأَيُّ النَّاسِ شَرٌّ قَالَ مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَسَاءَ عَمَلُهُ (ترمذي)كِتَاب الزُّهْدِ

நம்முடைய ஆட்சியாளர்கள் நல்லவர்களாக அமைவதும், கெட்டவர்களாக அமைவதும் நமது அமல்களைக் கொண்டு தான்

عَنْأَبِيالدَّرْدَاءِرضي الله عنهقَالَ:قَالَرَسُولُاللَّهِصَلَّىاللَّهُعَلَيْهِوَسَلَّمَ: إِنَّاللَّهَيَقُولُ:أَنَااللَّهُلاإِلَهَإِلاأَنَامَالِكُالْمُلُوكِوَمَلِكُالْمُلُوكِقُلُوبُالْمُلُوكِفِييَدِي،وَإِنَّالْعِبَادَإِذَاأَطَاعُونِيحَوَّلْتُقُلُوبَمُلُوكِهِمْعَلَيْهِمْبِالرَّأْفَةِوَالرَّحْمَةِ،وَإِنَّالْعِبَادَإِذَاعَصَوْنِيحَوَّلْتُقُلُوبَهُمْعَلَيْهِمْبِالسَّخْطَةِوَالنِّقْمَةِفَسَامُوهُمْسُوءَالْعَذَابِفَلاتَشْغَلُواأَنْفُسَكُمْبِالدُّعَاءِعَلَىالْمُلُوكِوَلَكِنِاشْتَغِلُوابِالذِّكْرِوَالتَّضَرُّعِإِلَيَّأَكْفِكُمْمُلُوكَكُمْ(الطبراني في الاوسط

ரமளான் மாதத்தில் துணிந்து பெரும்பாவம் செய்தவர்களுக்கு கலீபாக்கள் கொடுத்த கசையடி

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى الْهُذَيْلِ قَالَ أُتِىَ عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ بِشَيْخٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِى شَهْرِ رَمَضَانَ فَجَلَدَهُ ثَمَانِينَ وَنَفَاهُ إِلَى الشَّامِ وَجَعَلَ يَقُولُ لِلْمَنْخِرَيْنِ : أَفِى شَهْرِ رَمَضَانَ وَوِلْدَانُنَا صِيامٌ أَوْ صِبْيَانُنَا صِيَامٌ.-عنعطاءبنأبيمروانعنأبيهقال: أُتِيَعليرضياللهعنهبالنجاشيقدشربخمرافيرمضانفأفطرفضربهثمانينثمأَخْرَجَهمنالغدفضربهعشرينوقالإنماضربتكهذهالعشرينلِجُرْأَتكعلىاللهوإفطاركفيشهررمضان(رواهما البيهقي

ரமளானில் உம்ரா செய்வது நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடன் ஹஜ் செய்வதற்குச் சமம்

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَض قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِامْرَأَةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ..مَا مَنَعَكِ أَنْ تَحُجِّينَ مَعَنَا قَالَتْ كَانَ لَنَا نَاضِحٌ فَرَكِبَهُ أَبُو فُلَانٍ وَابْنُهُ -لِزَوْجِهَا وَابْنِهَاأي ذكرت زوجها وابنهاوَتَرَكَ نَاضِحًا نَنْضَحُ عَلَيْهِ قَالَ فَإِذَا كَانَ رَمَضَانُ اعْتَمِرِي فِيهِ فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ حَجَّةٌ..(بخاري)بَاب عُمْرَةٍ فِي رَمَضَانَ-كتاب العمرةوفي رواية"فَإِنَّ عُمْرَةً فِى رَمَضَانَ تَقْضِى حَجَّةً مَعِى (بخاري) أي يعدل ثوابها ثواب حجة معي-باب حَجِّ النِّسَاءِ- جزاء الصيد

பொருள்- என் கணவரின் இரு ஒட்டகங்களில் ஒன்றில் என் கணவரும், அவரது மகனும் பயணம் செய்து ஹஜ்ஜுக்கு சென்று விட்டனர். மற்றொரு நீர் இறைக்கும் ஒட்டகத்தை இங்கு விட்டுச் சென்றுள்ளனர். அதைக் கொண்டு நான் நீர் இறைக்க வேண்டியுள்ளது. அதனால் நான் வரவில்லைஎன்று அப்பெண் கூற, அப்படியால் வரும் ரமழானில் உம்ராவுக்கு வா....என்றார்கள்

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ فَلَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنْ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ (بخاري)كتاب بدء الوحى

 

© 2018 All Rights Reserved.
http://ulama.in/